Amsterdam Logistics Update

Een keer per jaar organiseren we samen met de Amsterdam Logistics Board een dag waarop we onze netwerken informeren over de actuele stand van zaken van de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam en bieden we een podium aan innovatieve logistieke concepten.

Het zijn opwindende tijden voor de logistiek

  • de logistiek is booming en van groot belang voor de economie;
  • er liggen grote kansen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid;
  • de bereikbaarheid van en binnen de Metropoolregio Amsterdam staat onder druk.

Startconferentie “ITS & Goederenvervoer in de MRA”

Voorafgaand aan de Amsterdam Logistics Update van 27 november 2017, organiseerde de Board  een ITS pre-event. Met positieve inhoudelijke bijdragen van o.a. Arthur van Dijk – voorzitter TLN, Pieter Litjens – Wethouder Verkeer en Vervoer bij de gemeente Amsterdam en Elisabeth Post – Gedeputeerde Provincie Noord-Holland,  een groot succes. Ongeveer 20 genodigden (waaronder vertegenwoordigers van de Hogeschool van Amsterdam, Vervoerregio, RHDHV, gemeente Amsterdam, Provincie Flevoland, Havenbedrijf Amsterdam, TNO, Amsterdam Logistics Board, Amsterdam EconomicBoard, etc) gingen met elkaar in discussie over drie regionale ITS-aandachtspunten voor 2018 en verder: Visie, Organisatie en Opschalen.

Opvolging

Naast de jaarlijkse organisatie van Amsterdam Logistics Update  worden de resultaten en inbreng van het ITS pre-event verder opgepakt in de beleidsvisie van de Provincie Noord-Holland, binnen de uitvoering van het Smart Mobility Programma en de Verkenning Logistiek van de Vervoerregio en (deels) in het kader van het Greendeal ZES MRA traject van de Board.

Meedoen?

Wil jij een bijdrage leveren aan de Amsterdam Logistics Update 2018 of wil je meer weten? Neem dan contact op met onze Challenge Lead Mobiliteit, Richard Hoving. 

Impact

De Amsterdam Logistic Update draagt bij aan emissievrij stedelijk vervoer in 2025.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?