Health-Lab

Health-Lab experimenteert met slimme technologieën met als doel de zorg efficiënter te maken en ouderen de mogelijkheid te geven om langer zelfstandig te blijven wonen.

Als gevolg van de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg. Innovatie is noodzakelijk om deze vraag de komende jaren aan te kunnen. Slimme ict-toepassingen kunnen hierbij helpen. Door zorg efficiënter te maken, maar ook door ouderen de mogelijkheid te bieden om langer zelfstandig te wonen.

Health-Lab test slimme technologieën op het gebied van zorg en ict in de Amsterdamse regio. Wij doen dit samen met zorgverleners, kennisinstellingen, bedrijven en eindgebruikers. Hierbij richten we ons op drie speerpunten:

  • opzet en onderhoud van een platform voor alle zorginstellingen en andere organisaties die een rol spelen in de zorg;
  • ontwikkelen van living lab-locaties voor ontwerp en realisatie van innovatieve oplossingen die echt gebruikt kunnen worden in de zorg;
  • creëren van curricula gericht op het gebruik van ict in de zorg voor zowel studenten als volwassenenonderwijs.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?