Logistieke Ontkoppeling (LOP)

Het ontwikkelen van een neutraal Ontkoppelpunt (LOP), een soort Cityhub rond steden om ladingen van vervoerders te bundelen. Hiermee vermindert het aantal voertuigbewegingen met goederen binnen de stad. Met emissie-vrije voertuigen verplaatsen de goederen naar de eindbestemming. Andersom kunnen retouren, herbruikbaar afval en verzendingen terug naar de hub waar een vervoerder ze ophaalt om ze gebundeld naar de eindbestemming te brengen.

Een LOP maakt diverse logistieke activiteiten mogelijk: ontkoppelen van LZV-combinaties in reguliere combinaties voor fijn-distributie, tussenopslag of bufferen van opleggers en aanhangwagens of wissellaadbakken te parkeren op een terrein die afgesloten en bewaakt is.

Relevantie Metropoolregio Amsterdam

Een aantal regio’s in Nederland wil via het programma Beter Benutten LOP’s gaan ontwikkelen. De Metropoolregio Amsterdam mag als gewenste voorloper op het gebied van slimme en schone stadslogistiek niet bij deze ontwikkeling achterblijven, maar wil tegelijkertijd ook de markt ruimte bieden met LOP-oplossingen te komen.

Rol van de Board

Verkennen: meer inzicht krijgen in de behoefte/vraagkant naar LOP’s en eventuele oplossingen vanuit de markt en ontwikkeling van business cases voor LOP’s (bijvoorbeeld binnen Food en Bouw) stimuleren.

Milestones 2016/2017

  • Board verkent speelveld, marktvraag en potentiële LOP-locaties in de Metropoolregio Amsterdam in samenwerking met partners Tafel Ruimte & Infra (ALB/SADC) en Vervoerregio Amsterdam.

Samenwerkingspartners

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?