PRES-prijsvraag “Slimme en Schone Bouwlogistiek”

De Metropoolregio staat de komende decennia voor een omvangrijke bouwopgave. Vanaf 2016 tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk, door verdichting en door transformatie en herstructurering van overbodige kantoren, bedrijventerreinen en een glastuinbouwgebied. De bouwopgave en bouwprocessen hebben ook hun invloed op het verkeer op de wegen in de regio. Circa. 30% van het vrachtverkeer is bouw gerelateerd. Wanneer het bouwproces beter wordt georganiseerd, kan dit theoretisch leiden tot een vermindering van ca. 40% aan vervoersbewegingen en 35% aan de hieraan gekoppelde CO2 en fijnstof uitstoot. De resultaten van lopende pilots zijn bovendien hoopgevend.

Rol Board

In opdracht het Platform Economie heeft de Board  in 2017 een inhoudelijke prijsvraag voorbereid, en consortia uitgenodigd om met innovatieve, schaalbare en in de praktijk direct toe te passen oplossingen te komen op het gebied van slimme en schone logistiek voor toekomstige bouw- en renovatieprojecten in de Metropoolregio Amsterdam.

Op 20 november werd de termijn voor inzending gesloten. In totaal zeven partijen hebben een voorstel ingediend, waarvan er door de (anonieme) jury uiteindelijk 2 (anonieme) inzendingen zijn geselecteerd om hun voorstel in de 2e ronde verder uit te werken. In het eerste kwartaal  van 2018 zal/zullen de winnaar(s) bekend worden gemaakt.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de Prijsvraag Bouwlogistiek, neem dan contact op met onze Challenge Lead Mobiliteit Richard Hoving.

 

Impact

De prijsvraag bouwlogistiek draagt bij aan emissievrij stedelijk vervoer in 2025

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?