Slimme stadslogistiek

Meer inzet van schone (elektrische) voertuigen, dynamische venstertijden, betere doorstroming, minder zoekkilometers (is minder emissie uitstoot) in binnensteden, benutten retourritten, effectief benutten van vrachtwagencapaciteit en daarmee het verbeteren van de binnenstedelijke leefbaarheid en luchtkwaliteit.

Relevantie Metropoolregio Amsterdam

De bevoorrading van winkels, bedrijven en bewoners door voertuigen met een lage beladingsgraad tijdens de spits is een belangrijke oorzaak van doorstromingsproblemen met onnodige zoekkilometers en ongewenste emissie uitstoot in de stedelijke gebieden binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Relevantie Slimme Supermarktlogistiek: diverse gemeenten, Ahold en dataleverancier Simacan schatten in dat met de slimme in-car-tool zo’n 20% van de spitsbewegingen door vrachtauto’s kan worden gereduceerd en nog eens 20% van de spitsbewegingen kan worden afgewikkeld via andere, minder druk bezette routes..

Rol van de Board

Er gebeurt al heel veel op het gebied van het ontwikkelen van slimme en schone stadslogistiek, in het bijzonder binnen de stad Amsterdam. De Board richt zich met name op het mobiliseren en platform geven van activiteiten/projecten die interessant zijn om op te schalen naar de gehele Metropoolregio Amsterdam.

Milestones 2016 – 2017

  • Najaar 2016 Stimuleren van opschaling naar Metropoolregio Amsterdam-schaal van het project Supermarktlogistiek (Beter Benutten, Ahold/Simacan/Amsterdam): slim delen van data (ontwikkeling control tower) tussen regionale supermarktketens, transporteurs en lokale overheden. In het najaar van 2016 wordt binnen het programma Beter Benutten een besluit genomen over het vervolgtraject van de pilot Supermarktlogistiek. In geval van een positief besluit wil de Board graag verdere opschaling van dit project mobiliseren en stimuleren op schaalniveau van de gehele Metropoolregio Amsterdam.
  • Najaar 2016 – Platform geven aan “Moonshot Binnenstad Amsterdam emissievrij 2022van o.a. PostNL en Arcadis als project binnen de coalitie Amsterdam Smart City (gecoördineerd door de Amsterdam Economic Board)

Samenwerkingspartners

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?