150 miljoen euro aan circulaire inkooptrajecten

Op 20 juni hebben 32 MRA-wethouders, 2 gedeputeerden en de Vervoerregio Amsterdam een Intentieverklaring Circulair Opdrachtgeverschap getekend met als doelstelling: 10% circulaire aanbestedingen in 2022, minimaal 50% in 2025 en zo snel mogelijk die 100%.

10 Bedrijven, overheden en kennisinstellingen tekenden 19 commitments tot circulair inkopen met een inkoop waarde van 150 miljoen euro

Rol van de Board

Initiëren, aanjagen/mobiliseren en uitvoeren van Community of Practice en Circular Commitments.

Impact

Dit draagt bij aan de Metropoolregio Amsterdam als circulaire hub voor producten en diensten.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?