26 koplopers ondertekenen manifest voor circulaire onderwijs

Het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam neemt het voortouw en de verantwoordelijkheid met het Manifest ‘Circulair & Onderwijs – de rol van het onderwijs in toekomstbestendig innoveren’. Inmiddels hebben 26 onderwijsinstellingen het manifest ondertekend.

Om het circulaire gedachtengoed in onderwijs en onderzoek letterlijk een plek te geven kun je als bestuurder, docent, leraar en student terecht op toekomstmakers.nl, een website met mooie voorbeelden voor lesmateriaal, workshops, ‘leen’docenten en circulaire opleidingen.

www.toekomstmakers.nl is een website vol met circulair lesmateriaal, ideeën voor workshops, events, docenten en opleidingen.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?