Netwerk Mobilty as a Service op de rails

In een serie van 3 Meetups is er een basis gelegd voor een actief Mobility as a Service (MaaS) ecosysteem in de Metropoolregio Amsterdam. Er zijn verbindingen gemaakt tussen 250 deelnemers aan de bijeenkomsten, zoals aanbieders van mobiliteit, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen, belangenorganisaties en technologiepartners. Zij zijn uitgedaagd mee te denken en een bijdrage te leveren aan MaaS in de regio.

Wil je een bijdrage leveren aan dit initiatief? Neem dan contact op met Richard Hoving, business connector Mobiliteit. Of kijk op amsterdameconomicboard.com/mobiliteit.

Binnen het in kaart gebrachte netwerk worden initiatieven aan elkaar verbonden. Ook wordt door het samenbrengen van het ecosysteem inzichtelijk waar de knelpunten zitten in de ontwikkeling van MaaS – zoals het delen van data van verschillende vervoersaanbieders – en welke acties worden opgepakt.

Dinsdag 4 juli vindt de 4e en laatste MaaS Meetup plaats over gedragsverandering.

Terugblikken van de verschillende meetups:

MaaS Meetup #1: MaaS aan de Zuidas

MaaS Meetup #2: Samenwerking in de keten

MaaS Meetup #3: Data for Mobility

 

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board is initiatiefnemer van het opzetten van een MaaS-ecosysteem. Mobility as a Service is één van de speerpunten binnen de uitdaging Mobiliteit van de Board. De ambitie is dat mobiliteit in de MRA in 2025 een digitale dienst is voor reizigers, waarbij ‘smart agents’ verplaatsingen op maat bieden en ‘real time’ ingespeeld wordt op persoonlijke behoefte en voorkeuren.

Impact Mobility as a Service

Het creëren van een relevant netwerk voor het ontwikkelen van een digitale service voor reizigers van verschillende transportaanbieders. Deze service draagt bij aan het verminderen van de uitstoot in de Metropoolregio Amsterdam.

Samenwerkingspartners

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?