Fietsen naar Next Level

Stimulering van fietsgebruik als alternatief voor andere vervoersmiddelen draagt direct bij aan de emissiereductie. Vooral de combinatie fiets-trein wordt steeds belangrijker. Van alle verplaatsingen in Nederland in 2014 werd meer dan een kwart fietsend afgelegd (CBS 2015). Nederland heeft daarmee het hoogste fietsaandeel in Europa. In Amsterdam zijn zelfs meer fietsen dan inwoners. Meer dan 40 procent van de treinreizigers komt per fiets naar het station en dat aandeel neemt nog steeds to

Relevantie voor MRA

De MRA heeft een uitstekende en fijnmazige fietsinfrastructuur en is wereldwijd een van de koplopers in fietsgebruik. Hoe kunnen we in de MRA honderdduizenden mensen bewegen (vaker) de fiets te pakken in plaats van andere vervoersmiddelen met als doel: megatonnen (CO2)-reductie, schonere lucht en gezondere MRA-inwoners?

Rol Board

Regionale opschaling vindt nog weinig plaats, verkennen van belemmeringen voor opschaling en bieden van platform.

Milestones 2016/2017

  • Eind 2017 ligt er een actieplan voor regionale opschaling van slimme initiatieven m.b.t. analyse van fietsdata, bike-sharing en inzet van (e-)fietsen bij bedrijven.

Partners/actoren

CTO-office Amsterdam, Smart Fiets Coalitie (Ring-Ring, Bright Up, Count & Create, TNO Smart Regions, Haven Amsterdam), Trinité, Cycle Space, Stadsregio Amsterdam, ENFB, Urgenda.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?