Mobility as a Service (MaaS)

“In 2025 moet het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam emissievrij zijn” Dat is één van onze ambities. Één van de speerpunten om deze ambitie te bereiken is Mobility as a Service (MaaS).

We gaan toe naar een digitale dienst voor reizigers, waarbij ‘smart agents’ verplaatsingen via fiets, trein, tram/metro, deelauto en taxi op maat aanbieden en ‘real time’ ingespeeld wordt op persoonlijke behoefte en voorkeuren.

Rol Board

Ontwikkelingen rond MaaS zijn zowel landelijk als binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nog relatief onbekend en partijen in de regio vinden elkaar nog niet gemakkelijk. Om de adoptie van MaaS in de regio te versnellen, organiseert de Board een serie van
vijf bijeenkomsten waarin we aanbieders van mobiliteit, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen, belangenorganisaties en technologiepartners uitdagen om mee te denken en een bijdrage te leveren aan deze versnelling

 

Relevantie voor MRA

MaaS-ontwikkeling levert een concrete bijdrage aan emissiereductie. De automobilist krijgt via slimme nieuwe diensten real time (milieuvriendelijke) alternatieven aangeboden (fiets, trein, tram/metro, deel auto, taxi, etc.). Kans voor de MRA om hierin als slimme regio – net als Finland – koploper te worden door nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Verslagen

Lees hier het verslag van MaaS Meetup #1: “Zuidas aan de MaaS
Lees hier het verslag van MaaS Meetup #2: “Samenwerking in de keten”
Lees hier het verslag van MaaS Meetup #3: “Data for Mobility”
Lees hier het verslag van MaaS Meetup #4: “Iedereen aan de MaaS”

Milestones 2016/2017

Eind 2017 hebben vijf succesvolle MaaS Meetups de grondslag gelegd voor een actief MaaS-ecosysteem in de MRA.

 

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?