Preventie van ziekte door slim gebruik van data-analyse

Voorkomen dat iemand ziek wordt, noemen we preventie. In Nederland wordt men gemiddeld ouder, maar krijgt men ook op een jongere leeftijd een (chronische) ziekte. 60 procent van de ziektes hebben te maken met leefstijl. Je kunt dus zelf veel doen om te voorkomen dat je ziek wordt. Vaak is preventie gericht op gedragsverandering, want inzicht in gedrag is nodig om je leefstijl te veranderen. De Metropoolregio Amsterdam is sterk in wetenschappelijk onderzoek en de analyse van data. De Board richt zich dan ook op dit specifieke aspect van preventie, namelijk de integratie en het effectief gebruiken van data-gedreven kennis om gezond te blijven. Daar liggen voor de regio kansen om haar inwoners gezonder te maken én bovendien grote economische waarde te creëren.

Gebruik van data: eindeloze mogelijkheden

Alle kennis die we over gezondheid hebben is gebaseerd op gegevens, op data. Geavanceerde technieken en goedkope opslag van data hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er een stroomversnelling heeft plaatsgevonden in de hoeveelheid gegevens. Gegevens worden ook op veel meer plaatsen verzameld, bijvoorbeeld bij huisartsen, prikpunten, de GGD, met klantenkaarten en stappentellers op je telefoon. Al deze gegevens kunnen bijdragen om veel betere interventies voor te schrijven – en als we al deze data beter en sneller analyseren, kunnen we steeds sneller in het ziekteproces ingrijpen en uiteindelijk zoveel mogelijk voorkomen dat mensen ziek worden. Bijvoorbeeld doordat er aan je adem al te ruiken is dat je een ziekte ontwikkelt. En denk ook aan andere al bestaande oplossingen als ‘propellor health’, waarbij astmapatiënten automatisch data kunnen delen over wanneer en waar zij hun inhalator gebruiken. Iedereen die die data deelt, ziet waar andere inhalatoren gebruikt worden – en dus ook waar dat minder gebeurt en de lucht waarschijnlijk schoner is. Mogelijkheden zijn eindeloos, we staan pas aan het begin van alle toepassingen.

Hoe gaat de Amsterdam Economic Board te werk?

De ontwikkeling van structurele samenwerkingsverbanden en sector overstijgende netwerken zijn essentieel om ons doel te bereiken. De Board kan in de Metropoolregio Amsterdam bouwen op een goed ontwikkelde gezondheidszorg en krachtige spelers in data-analyse. Samen bundelen we de krachten om aan preventie van ziekte door slimme toepassingen van data te werken. Met als doel om twee gezonde levensjaren extra.

Wij focussen ons op het versterken en opschalen van initiatieven die zich richten op:

  • Persoonlijke gezondheid; en
  • Die voorspellend (Predictief) kunnen gaan werken
  • die Preventie van ziekte bewerkstelligen en die bijdragen aan een gezamenlijk kennisniveau
  • en kijken naar de persoon in zijn omgeving (Participatief)

Dit worden de 4P Health initiatieven genoemd: Persoonlijk, Predictief, Preventief, Participatief. Met de inzet van deze initiatieven kunnen inwoners langer gezond leven.  Om dit te bereiken bouwen we verder aan een ecosysteem van relevante partijen en initiatiefnemers en helpen we (levensvatbare) gezondheidsinitiatieven met opschalen en internationaliseren.

Ecosysteem en opschalen

Gezondheid kent natuurlijk geen grenzen en daarmee echt goede gezondheidsinitiatieven ook niet. Als we in de Metropoolregio Amsterdam internationaal samenwerken, dan hebben niet alleen de inwoners hier profijt van, maar ook vele anderen daarbuiten. Als basis is er wel een goed werkend regionaal ecosysteem nodig waarin de belangrijkste partijen elkaar kennen en samenwerken aan het ontwikkelen, uitvoeren, opschalen en internationaliseren van gezondheidsinitiatieven. De Board jaagt deze samenwerking aan en bouwt zo aan een goed functionerend ecosysteem in de Metropoolregio Amsterdam. Een gezondheidsinitiatief dat bijdraagt aan het zo lang mogelijk gezond blijven van inwoners van de Metropoolregio Amsterdam helpen we daarom waar mogelijk met opschalen. Voorwaarde hiervoor is wel dat er sprake moet zijn van een samenwerking tussen overheid, kennisinstelling en/of bedrijfsleven, de scope moet de Metropoolregio Amsterdam zijn en er moet aantoonbaar commitment zijn van marktpartijen om mee te doen. Impact op lange termijn is dat door een goede samenwerking van alle ecosysteempartners preventieve producten en diensten zo succesvol zijn dat bewoners daarvan niet alleen als individu profiteren, maar dat ook de collectieve lasten voor gezondheid en zorg worden verlaagd.

Belang voor de MRA

Structurele samenwerking op thema’s zorgt voor onderlinge bekendheid en voor het sneller vinden van de juiste partners. Hierdoor kunnen de vele gezondheidsinitiatieven sneller opschalen in de regio en het maakt export naar nationale en internationale markten mogelijk.  En als de Metropoolregio Amsterdam voorop loopt op het gebied van effectieve preventie, betekent dit dat ook internationale bedrijven zich hier graag willen vestigen. Daarnaast kunnen goede voorbeelden en kennis gedeeld worden op Europees niveau. Dit betekent dat er ook makkelijker subsidies aangevraagd kunnen worden voor onderzoek.

Belang inzet Board

Publieke, private en academische organisaties willen graag hun kennis delen. Maar deze organisaties weten elkaar niet zomaar te vinden. De Board is met haar netwerk van overheid, kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijven uniek gepositioneerd om partijen te verbinden en mobiliseren. De Board brengt deze organisaties bij elkaar zodat ze kennis kunnen delen en sneller kunnen innoveren. Bijvoorbeeld via het online AmsterdamHealth platform en door coalities op te zetten en te begeleiden met als doel een sterke regio en gezonde inwoners.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?