Stedelijke distributie

Bundeling van goederenstromen, uniformiteit in voertuigeisen, regionale samenhang in venstertijden en samenwerking bij ontvangende partijen.

Relevantie voor MRA

In veel steden in de MRA is de distributie inefficiënt en niet gericht op duurzame ontwikkeling: milieuvervuiling, overlast (geluid, stank, verkeersopstoppingen) en efficiënte routes blijken vaak niet haalbaar door congestie en lokale regelgeving. Stedelijke distributie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijfsleven (producenten, vervoerders, verladers en ontvangers), decentrale overheden en kennisinstellingen (toegepast onderzoek).

Rol Board

volgt nog

Milestones 2016/2017

  • Eind 2017 heeft de MRA-prijsvraag Bouwlogistiek minstens twee slimme en schone proposities opgeleverd, zijn resultaten van het onderzoek Supermarktlogistiek beschikbaar, verkenningen uitgevoerd voor logistieke ontkoppelingspunten en slim inkopen van vervoersbewegingen.

initiatieven

  • Mobiliteit
  • Bouwlogistiek

    Ketenregie van slimme logistieke stromen leidt tot minder hinder, een reductie van vervoersbewegingen, volle voertuigen, beperking voertuigkilometers,... Lees verder
    Help ons verbeteren

    Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?