Circulaire Economie

De Metropoolregio Amsterdam heeft unieke mogelijkheden om de circulaire hub van producten en grondstoffen te worden. Dat biedt kansen voor profilering voor bedrijven, aanhaken van de start-up scene en geeft toegang tot stakeholders en financierders. Bij voldoende bedrijvigheid gaat het systeem om van lineair verbranden naar circulair gebruik. Circulair Inkopen is hierbij cruciaal.

Nieuws

Events

Rauw op je dak

Circu- leren met Thomas Rau en Jacqueline Cramer Hoe ver ben je al met circul...

WeMakeThe.City

Eerst maken we de steden. En dan maken de steden ons. De plek waar we wonen en w...

Team

Over Circulaire Economie

Wereldwijd gooien we grondstoffen weg nadat we ze één of soms twee keer gebruikt hebben. Ondertussen zijn veel van deze grondstoffen steeds moeilijker te krijgen. De Metropoolregio Amsterdam wil daarom  de overgang van een lineaire naar een circulaire economie realiseren. In 2025 wil zij koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen.

De Amsterdam Economic Board wil de overgang naar een circulaire economie versnellen door op regionaal niveau samenwerking  – tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen – en nieuwe bedrijvigheid te stimuleren. Ontdek wat wij, samen met anderen, doen om kringlopen van energie en materialen op regionale schaal te sluiten, en doe mee!

Ambitie

De Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt. Tegelijkertijd realiseert de regio daarmee innovatie en nieuwe bedrijvigheid. De Amsterdam Economic Board wil de overgang naar een circulaire economie versnellen. Dat komt tot stand door op regionaal niveau samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen te stimuleren.

Speerpunten

De Board heeft de keuze gemaakt om in te zetten op een vijftal speerpunten om invulling te geven aan de ambitie en doelstellingen:

 • Grondstoffen
 • Warmte als circulaire grondstof
 • Energietransitie gebouwde omgeving
 • CO2 als bouwstof circulaire economie

Legenda

In 2025 zijn er 7 innovatieclusters gericht op specifieke grondstofstromen. Er is bedrijvigheid rondom herontwerp en hergebruik van product- en grondstofketens. Eind 2017 is 10% van de inkoop- en aanbestedingscontracten circulair en zijn er initiatieven om minimaal 9 grondstofstromen te recyclen.

lees meer
Grondstoffen

In 2025 zijn 400.000 woningen in de MRA voorzien van restwarmte. Voor 20 individuele warmte projecten zijn eind 2017 business cases ontwikkeld. Om het gebruik van restwarmte bij de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving van de grond te krijgen zijn met het Rijk constructieve afspraken gemaakt.

lees meer
Warmte als circulaire grondstof

In 2025 is de Metropool Regio dé internationale hub voor de toepassing van CO2 als grondstof in de circulaire economie. Eind 2017 is overeenstemming bereikt tussen de CO2 coalitie van bedrijven en het Rijk over de gezamenlijke inspanning die nodig is om dit te bereiken.

lees meer
CO2 als bouwstof Circulaire Economie

In 2025 zijn steeds meer wijken energieneutraal. De energie komt goed los als vooruitstrevende gemeenten eind 2017 besluiten om gezamenlijk hun vastgoed te verduurzamen. Hierdoor is de overgang naar energie neutrale gebouwen economisch haalbaar en daarom aantrekkelijker en makkelijker voor bewoners.

lees meer
Energietransitie gebouwde omgeving

Resultaten

De infographic is een periodieke weergave van vorderingen per initiatief om de ambitie in 2025 waar te  maken. Initiatieven komen tot stand in samenwerking met een groot aantal partijen. De rol van de Boardorganisatie verschilt per initiatief (klik hier voor een uitleg van de verschillende rollen).

Initiatieven

14

Partners

150

Rol Board

Investeringen

€ 3 miljoen

Fase

Resultaten

 • Oprichting twee Communities of Practice: 1. verduurzaming vastgoed 2. circulair inkopen
 • Circular Challenge reeks gestart – 3 circulaire commitments getekend op Textiel, Agri-Food en E-waste
 • Uitvoeringsagenda Grondstoffenprogramma samengesteld en geaccordeerd in MRA Stuurgroep Duurzaamheid
 • Ontwerp voor Grand Design MRA warmtenet opgesteld

Impact 2025

 • 30% minder import grondstoffen
 • 3600 nieuwe banen
 • € 480 miljoen extra omzet
 • 400 kton CO2-besparing per jaar
 • 150 nieuwe startups

gerelateerde initiatieven

onze Resultaten

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?