Digitale Connectiviteit

Onze regio heeft alles in huis om de data hub van Europa te worden: de digitale infrastructuur is aanwezig, we hebben het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen en we werken aan vertrouwen in de digitale maatschappij.

Nieuws

agenda

Technology for Tomorrow

Sprekers uit het bedrijfsleven en onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Inform...

CWI in Bedrijf

Wat kun je verwachten? Sprekers uit het bedrijfsleven en onderzoekers van het CW...

Team

Over Digitale Connectiviteit

De regio wil internationaal gezien voorloper zijn, enerzijds wat betreft de aanwezige digitale infrastructuur (fysieke datacapaciteit en draadloze verbondenheid) én anderzijds op het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen (data-economie).

Ambitie

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil in 2025 de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie zijn. De regio wil internationaal gezien voorloper zijn wat betreft de aanwezige digitale infrastructuur, het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen en het vertrouwen in de digitale maatschappij.

Speerpunten

De Board heeft de keuze gemaakt om in te zetten op een drietal speerpunten om invulling te geven aan de ambitie en doelstellingen:

 • Datacenter hub – ruimte voor (groene) groei
 • Trust in digital life – vertrouwen in digitale data
 • Meaningful data – data innovatie voor mobiliteit, gezondheid en circulair

Legenda

In 2025 is Amsterdam de digitale mainport van Europa en het onbetwiste knooppunt van het internet. Daarnaast zijn de datacenters in de MRA organisch vergroeid met de stad, ze leveren warmte aan de omgeving en maken gebruik van smart grids. Eind 2017 is er een regionale visie op datacenters.

lees meer
Datacenter hub

In 2025 vieren we het 1e jubileum van de digitale burgerrechten. Startups, corporates en stichtingen bieden privacy software op maat.
Eind 2017 hebben we de waarden gedeclareerd hoe het internet qua privacy moet werken en bedrijven aangesloten die producten/diensten bieden op dit gebied.

lees meer
Trust in digital life

In 2025 blijven we door preventie langer gezond, met vervoer op maat daalt de CO2 uitstoot en door transparantie in materiaalgebruik is de economie circulair. Het delen van data staat daarin centraal. Eind 2017 zijn o.m. de eerste usecases uitgewerkt rondom data uitwisseling in trusted exchanges.

lees meer
Meaningful data

Resultaten

De infographic is een periodieke weergave van vorderingen per initiatief om de ambitie in 2025 waar te  maken. Initiatieven komen tot stand in samenwerking met een groot aantal partijen. De rol van de Boardorganisatie verschilt per initiatief (klik hier voor een uitleg van de verschillende rollen).

Initiatieven

21

Partners

227

Rol Board

Investeringen

€ 8 miljoen

Fase

Resultaten

 • Kick off meeting ‘Designing responsible digital cities’ voorbereid met publiek-private samenwerking.
 • Succesvolle bijeenkomst the ROAST Digitale Connectiviteit georganiseerd.
 • Amsterdam Smart City – 2.400 community leden
 • Amsterdam Arena spil in Europese ontwikkeling 5G-netwerk

Impact 2025

 • 2000 nieuwe data bedrijven
 • 900 miljoen extra omzet jaarlijks
 • 20.000 nieuwe ICT banen
 • 300% groei gemiddelde internetsnelheid

gerelateerde initiatieven

MRA als ‘Digital mainport’

Planologische duidelijkheid is een belangrijke randvoorwaarde voor investeringen in glasvezel/fiber, energie infrastructuur en datacenters. Dinalog Amsterdam – tafel ru...

Lees Meer