Digitale Connectiviteit

Onze regio heeft alles in huis om de data hub van Europa te worden: de digitale infrastructuur is aanwezig, we hebben het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen en we werken aan vertrouwen in de digitale maatschappij.

Nieuws

Events

De Digi Challenge

Een toegankelijke digitale wereld voor iedereen. Tijdens de DIGI CHALLENGE hope...

Tech for Good Hackathon

Een duurzame samenleving bestaat niet zonder slimme ICT. Als tech developer heb ...

WeMakeThe.City

Eerst maken we de steden. En dan maken de steden ons. De plek waar we wonen en w...

Team

Over Digitale Connectiviteit

De regio wil internationaal gezien voorloper zijn, enerzijds wat betreft de aanwezige digitale infrastructuur (fysieke datacapaciteit en draadloze verbondenheid) én anderzijds op het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen (data-economie).

Ambitie

De Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie zijn. De regio wil internationaal gezien voorloper zijn wat betreft de aanwezige digitale infrastructuur, het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen en het vertrouwen in de digitale maatschappij.

Speerpunten

De Board heeft de keuze gemaakt om in te zetten op een drietal speerpunten om invulling te geven aan de ambitie en doelstellingen:

 • Digitale infrastructuur – ruimte voor (groene) groei
 • Digitaal vertrouwen – vertrouwen in digitale data
 • Betekenisvolle data – data innovatie voor mobiliteit, gezondheid en circulair

Legenda

In 2025 is Amsterdam de digitale mainport van Europa en het onbetwiste knooppunt van het internet. Daarnaast zijn de datacenters in de Metropoolregio Amsterdam organisch vergroeid met de stad, ze leveren warmte aan de omgeving en maken gebruik van smart grids. Eind 2017 is er een regionale visie op datacenters.

lees meer
Digitale infrastructuur

In 2025 vieren we het 1e jubileum van de digitale burgerrechten. Startups, corporates en stichtingen bieden privacy software op maat.
Eind 2017 hebben we de waarden gedeclareerd hoe het internet qua privacy moet werken en bedrijven aangesloten die producten/diensten bieden op dit gebied.

lees meer
Digitaal vertrouwen

In 2025 blijven we door preventie langer gezond, met vervoer op maat daalt de CO2 uitstoot en door transparantie in materiaalgebruik is de economie circulair. Het delen van data staat daarin centraal. Eind 2017 zijn o.m. de eerste usecases uitgewerkt rondom data uitwisseling in trusted exchanges.

lees meer
Betekenisvolle data

Resultaten

De infographic is een periodieke weergave van vorderingen per initiatief om de ambitie in 2025 waar te  maken. Initiatieven komen tot stand in samenwerking met een groot aantal partijen. De rol van de Boardorganisatie verschilt per initiatief (klik hier voor een uitleg van de verschillende rollen).

Initiatieven

13

Partners

157

Rol Board

Investeringen

€ 8 miljoen

Fase

Resultaten

 • Kick off meeting ‘Designing responsible digital cities’ voorbereid met publiek-private samenwerking.
 • Succesvolle bijeenkomst the ROAST Digitale Connectiviteit georganiseerd.
 • Amsterdam Smart City – 2.400 community leden
 • Amsterdam Arena spil in Europese ontwikkeling 5G-netwerk

Impact 2025

 • 2000 nieuwe data bedrijven
 • 900 miljoen extra omzet jaarlijks
 • 20.000 nieuwe ICT banen
 • 300% groei gemiddelde internetsnelheid

gerelateerde initiatieven

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?