Digitale Connectiviteit

Onze regio heeft alles in huis om de data hub van Europa te worden: de digitale infrastructuur is aanwezig, we hebben het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen en we werken aan vertrouwen in de digitale maatschappij.

Nieuws

initiatieven

AMDEX

Met de Amsterdam Data Exchange (AMDEX) lossen we het probleem op dat veel organisaties wel data willen delen, maar niet altijd kunnen. Hoe zorg je ervoor dat je alleen da...

Lees Meer

Events

Team

Over Digitale Connectiviteit

De regio wil internationaal gezien voorloper zijn op het gebied van digitale infrastructuur en verantwoorde data-gedreven innovaties.

Ambitie

De Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 de belangrijkste plek in Europa voor datagedreven innovatie zijn. De regio wil internationaal gezien voorloper zijn wat betreft de aanwezige digitale infrastructuur, het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen en het vertrouwen in de digitale maatschappij.

Speerpunten

De Board heeft de keuze gemaakt om in te zetten op een drietal speerpunten om invulling te geven aan de ambitie en doelstellingen:

Resultaten

Manifest ‘Tada-Duidelijk over data’: De Board heeft samen met 50 partners het manifest Tada opgesteld, dat inmiddels is opgenomen in het coalitieakkoord van de Gemeente Amsterdam. Bewoners, overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties kunnen het manifest tekenen. Hiermee laten zij zien dat ze verantwoord willen omgaan met data. Tijdens Acts of the Region draaide het om: use cases van het manifest Tada, de uitrol van de campagne en artikelreeksen over toepassingen Tada in de praktijk.

Amsterdam Data Exchange: De Board heeft samen met 15 partners een rapport opgesteld om betrouwbaar data te kunnen delen tussen organisaties en een event georganiseerd voor lancering AMDEX.

Toekomstvisie datacenters: Onderzoek dat leidt tot gedeeld besef van urgentie en belang van datacenters voor de Metropoolregio Amsterdam en agendering hiervan in diverse strategische agenda’s. Onderzoeksraad met vertegenwoordigers van lokale, provinciale, nationale overheid en energiebedrijven.

initiatieven

Filter op

AMDEX

Met de Amsterdam Data Exchange (AMDEX) lossen we het probleem op dat veel organisaties wel data willen delen, maar niet altijd kunnen. Hoe zorg je erv...

Lees Meer

gerelateerde partners

Rol Board

Rol van de Board

We initiëren initiatieven, brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de 5 grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De rollen van de Board verschillen per initiatief. Soms is er één duidelijke rol, vaak zijn er meerdere rollen. Dit kunnen zijn: 

Verkennen/onderzoeken

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het verkennen van de haalbaarheid van een initiatief, toetsen van draagvlak bij partijen, verkrijgen van inzichten/visie en vormgeving van een initiatief (in de voorfase) zoals het signaleren en aanjagen van innovatieve kansen en het aanbieden van data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Initiëren

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het tot stand brengen van een project/initiatief zoals het opzetten van experimenten en het bouwen van netwerken.

Aanjagen/mobiliseren

Actieve rol van de Boardorganisatie op het moment dat een initiatief in uitvoering gaat of al is zoals het maken van concrete afspraken met partijen voor het opbouwen en verder brengen van initiatieven door het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het vergroten van opschalingskansen.

Platform geven

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het bieden van een platform aan een project voor het bouwen van een netwerk zoals het organiseren van een live event en het communiceren op de communicatie kanalen van de Board.

Uitvoeren

De Boardorganisatie is zelf in de lead bij de uitvoering van een initiatief zoals bijvoorbeeld bij strategische projecten zoals de warmteregisseur bij het Warmteprogramma.

Rol Board

Highlights

Doe mee

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?