Energie

In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam dé plek voor toepassing van energie-innovaties door de industrie. Zo zijn wij in staat om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen.

 

Nieuws

initiatieven

Warmtenetten

De noodzaak tot een gecoördineerde aanpak van het restwarmte en infrastructurele vraagstuk heeft geleid tot een warmteprogramma in de Metropoolregio Amsterdam. Onder lei...

Lees Meer

Events

Het Net Onder Spanning

De veranderingen op het gebied van duurzaamheid zijn in volle gang. Elektrische ...

Team

Ecosysteem

Over Energie

We maken ons zorgen om klimaatverandering en  aardbevingen in Groningen, willen minder afhankelijk zijn van politiek instabielere landen en hebben internationaal afspraken gemaakt over CO2 uitstoot. Het is duidelijk dat we overgaan van een fossiel, centraal georganiseerd energiesysteem naar een robuust, flexibel, slim en betaalbaar energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen. Deze fundamentele verandering in productie en gebruik van energie raakt onze hele samenleving en er zijn veel spelers bij betrokken. Vanwege de hoge bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van grote energie-intensieve economische spelers (Tata Steel, Schiphol, Haven Amsterdam, datacentra) is de Metropoolregio Amsterdam een grootverbruiker van energie. Hoe komen we juist hier tot slimme oplossingen?

Ambitie

In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam dé plek voor toepassing van energie-innovaties door de industrie. Zo zijn wij in staat om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen.

Wij starten en ondersteunen initiatieven, signaleren knelpunten en stimuleren dat acties worden ondernomen die bijdragen aan een duurzame vestigingsplek en een sociaaleconomisch sterke regio.

Speerpunten

City-zen
In het City-zen programma richten we ons vooral op energiesystemen binnen de bebouwde omgeving.

Warmteiscool.nl
In het Warmte Koude Programma ‘Warmteiscool.nl‘ werken ruim 35 partijen samen aan de totstandkoming van warmtenetten in de Metropoolregio Amsterdam. Hierbij wordt o.a. restwarmte van industriële partijen ingezet ten behoeve van verwarming van stadswijken.

Overige initiatieven op Energie
Ook de initiatieven van de Board-uitdaging Mobiliteit en Amsterdam Smart City dragen bij aan een duurzamer energiegebruik in de MRA.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?