Gezondheid

Onze regio als broedplaats voor 4P Health is beroemd in Europa. Recente ontwikkelingen maken het mogelijk om gezondheid steeds Persoonlijker, meer voorspelbaar (Predictive), Preventief en op een meer Participatieve manier te organiseren.

Nieuws

agenda

EU eHealth Competition

The eHealth Competition is an initiative that rewards the best eHealth/ mHealth ...

Zorg 2025

Het thema van deze editie wordt binnenkort bekendgemaakt....

Zorg 2025

Het thema van deze bijeenkomst wordt later bekendgemaakt....

Zorg 2025

Het thema van deze bijeenkomst wordt later bekendgemaakt....

Team

Over Gezondheid

De regio wil internationaal voorloper zijn met innovaties ten behoeve van gezond leven en actief ouder worden, waarbij inwoners zelf de regie voeren over hun eigen gezondheid. Door het ontwikkelen van innovaties voor duurzame persoonlijke zorg en welzijn met opschaalbare businessmodellen, maakt de MRA de omslag van ‘zorgconsument’ naar ‘gezondheidsproducent’.

Ambitie

In 2025 hebben bewoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) twee gezonde levensjaren extra.

De regio wil internationaal voorloper zijn met innovaties ten behoeve van gezond leven en actief ouder worden. Inwoners voeren zelf de regie over hun eigen gezondheid. Door het ontwikkelen van innovaties voor duurzame persoonlijke zorg en welzijn met opschaalbare businessmodellen, maakt de MRA de omslag van ‘zorgconsument’ naar ‘gezondheidsproducent’.

Speerpunten

De Board heeft voor de MRA drie elkaar versterkende speerpunten gedefinieerd als antwoord op deze belemmerende factoren:

  • Shaping the 4P Health Ecosystem
  • Ontwikkeling infrastructuur
  • Versterken van creativiteit en innovatie in 4P Health initiatieven

Legenda

In 2025 is de MRA dé 4P Health broedplaats in Europa.
Eind 2017 hebben alle 4P Health initiatieven in de regio toegang tot het platform AmsterdamHealth. Bedrijven en onderzoeksinstanties uit heel Europa zijn aangesloten. Tien partijen hebben daadwerkelijk business gedaan via het online platform.

lees meer
Versterking 4P Health initiatieven

In 2025 is de MRA Preventiehoofdstad van Europa. 4P Health initiatieven worden hier het snelst gestart, uitgewerkt en doorontwikkeld. De MRA is de ‘golden standard for 4P Health’. De coördinator op EIP-AHA heeft 3 extra projecten naar de MRA gehaald. Een geïntegreerd zorgsysteem staat in de steigers

lees meer
Shaping the Health ecosystem

In 2025 hebben bewoners in de MRA toegang tot persoonlijk gezondheidsadvies. Preventieve producten en diensten zijn bewezen effectief. Met lastenverlaging voor gezondheid en zorg tot gevolg. Eind 2017 is de HealthTech alliantie voor stimulans van interactie tussen corporates en scaleups van kracht.

lees meer
Ontwikkeling infrastructuur

Resultaten

De infographic is een periodieke weergave van vorderingen per initiatief om de ambitie in 2025 waar te  maken. Initiatieven komen tot stand in samenwerking met een groot aantal partijen. De rol van de Boardorganisatie verschilt per initiatief (klik hier voor een uitleg van de verschillende rollen).

Initiatieven

27

Partners

321

Rol Board

Investeringen

€ 27 miljoen

Fase

Resultaten

  • Consortiumvorming gestart voor ‘iconisch project health- data’
  • Succesvolle ehealth missie naar Zuid-Duitsland volbracht
  • 3 sterren Reference site toegekend
  • Platform Amsterdam Health is live (meer dan 300 leden)

Impact 2025

  • 2 gezonde levensjaren extra voor bewoners MRA
  • Nieuwe business op preventie

gerelateerde initiatieven

Platform AmsterdamHealth

AmsterdamHealth is een platform waarop alle 4PHealth gerelateerde initiatieven uit de MRA die geïnteresseerd zijn in samenwerking en opschaling zich kunnen presenteren a...

Lees Meer

Sarphati Amsterdam

‘Sarphati Amsterdam, research for healthy living’ is een uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam. Het instituut richt zich vooral op het onderzoeken ...

Lees Meer