Gezondheid

Onze regio als broedplaats voor 4P Health is een van de koplopers in  Europa. Recente ontwikkelingen maken het mogelijk om gezondheid steeds Persoonlijker, meer voorspelbaar (Predictive), Preventief en op een meer Participatieve manier te organiseren.

Nieuws

Events

Healthy Urban Living

Interesse in het opzetten van een internationaal project met partners uit Nederl...

e-Health Convention

Ruim 400 professionals uit de zorg bezochten in 2016 de derde editie van e-Healt...

IoT inspire event

Internet of Things (IoT) is overal en verovert de wereld razendsnel. In veel bra...

eHealth week 2018

In 2017 werd de eerste landelijke eHealth week georganiseerd: een week met meer ...

Team

Over Gezondheid

De regio wil internationaal voorloper zijn met innovaties ten behoeve van gezond leven en actief ouder worden, waarbij inwoners zelf de regie voeren over hun eigen gezondheid. Door het ontwikkelen van innovaties voor duurzame persoonlijke zorg en welzijn met opschaalbare businessmodellen, maakt de MRA de omslag van ‘zorgconsument’ naar ‘gezondheidsproducent’.

Ambitie

In 2025 hebben bewoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) twee gezonde levensjaren extra.

De regio wil internationaal voorloper zijn met innovaties ten behoeve van gezond leven en actief ouder worden. Inwoners voeren zelf de regie over hun eigen gezondheid. Door het ontwikkelen van innovaties voor duurzame persoonlijke zorg en welzijn met opschaalbare businessmodellen, maakt de MRA de omslag van ‘zorgconsument’ naar ‘gezondheidsproducent’.

Speerpunten

De Board heeft voor de MRA drie elkaar versterkende speerpunten gedefinieerd:

  • Shaping the 4P Health Ecosystem
  • Ontwikkeling infrastructuur
  • Versterken van creativiteit en innovatie in 4P Health initiatieven

Legenda

In 2025 is de MRA dé 4P Health broedplaats in Europa.
Eind 2017 hebben alle 4P Health initiatieven in de regio toegang tot het platform AmsterdamHealth. Bedrijven en onderzoeksinstanties uit heel Europa zijn aangesloten. Tien partijen hebben daadwerkelijk business gedaan via het online platform.

lees meer
Versterking 4P Health initiatieven

In 2025 is de MRA Preventiehoofdstad van Europa. 4P Health initiatieven worden hier het snelst gestart, uitgewerkt en doorontwikkeld. De MRA is de ‘golden standard for 4P Health’. De coördinator op EIP-AHA heeft 3 extra projecten naar de MRA gehaald. Een geïntegreerd zorgsysteem staat in de steigers

lees meer
Shaping the Health ecosystem

In 2025 hebben bewoners in de MRA toegang tot persoonlijk gezondheidsadvies. Preventieve producten en diensten zijn bewezen effectief. Met lastenverlaging voor gezondheid en zorg tot gevolg. Eind 2017 is de HealthTech alliantie voor stimulans van interactie tussen corporates en scaleups van kracht.

lees meer
Ontwikkeling infrastructuur

Resultaten

De infographic is een periodieke weergave van vorderingen per initiatief om de ambitie in 2025 waar te  maken. Initiatieven komen tot stand in samenwerking met een groot aantal partijen. De rol van de Boardorganisatie verschilt per initiatief (klik hier voor een uitleg van de verschillende rollen).

Initiatieven

30

Partners

166

Rol Board

Investeringen

€ 27 miljoen

Fase

Resultaten

  • Consortiumvorming gestart voor ‘iconisch project health- data’
  • Succesvolle ehealth missie naar Zuid-Duitsland volbracht
  • 3 sterren Reference site toegekend
  • Platform Amsterdam Health is live (meer dan 300 leden)

Impact 2025

  • 2 gezonde levensjaren extra voor bewoners MRA
  • Nieuwe business op preventie

gerelateerde initiatieven

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?