Gezondheid

Onze droom is dat in 2025 inwoners van de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra hebben. Dit kunnen we bereiken door ons in te zetten voor preventie van ziekte. Onze regio is excellent in het analyseren van data. Daarnaast blinken we uit op een aantal medische gebieden. Door het slim combineren van deze kennis, kunnen inwoners zelf de regie voeren over hun eigen gezondheid en zo langer gezond blijven.

Nieuws

initiatieven

Zorginnovatie.nl

Op ZorgInnovatie.nl kan iedereen zijn innovatie delen en bijdragen aan de ontwikkeling van innovaties van anderen. Zo versnellen we samen innovaties in Life Sciences & He...

Lees Meer

Events

Innovation for Health

Op 14 februari 2019 vindt de zesde editie van Innovation for Health plaats in WT...

Team

Over Gezondheid

De Metropoolregio Amsterdam wil internationaal voorloper zijn met innovaties ten behoeve van gezond leven en actief ouder worden. Door het ontwikkelen van innovaties voor een betere gezondheid en welzijn met opschaalbare businessmodellen, maken de samenwerkende bedrijven, zorginstellingen, overheden en inwoners samen de omslag van ‘zorgconsument’naar ‘gezondheidsproducent’. De kern van deze omslag is inzet op preventie van ziekte door slimme toepassingen van data-analyses.

Ambitie

In 2025 hebben bewoners van de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra, door inzet op preventie door gebruik van data. De regio ontwikkelt duurzame oplossingen voor de gezondheid van haar inwoners door middel van wetenschappelijk onderzoek, de analyse van data en de implementatie van innovatieve interventies.

 

Speerpunten

Om onze ambitie te bereiken, zet de Board in op het volgende speerpunten:

  • Ecosysteem: Verdere versterking en uitbouw van het health ecosysteem in de MRA en vesterking van de internationale positie als Europese health hub
  • AI & Health: benutten van de kansen van Artificial Intelligence (AI) voor health in de MRA, gericht op het opzetten van een AI Health Lab

Resultaten

Continue versterking van ecosysteem door netwerk-, samenwerkings- en kennisdelingsevents:

  • Overdracht van, in samenwerking met partners ontwikkelde platform,  zorginnovatie.nl aan topsector LSH.
  • Organisatie regionale voorronde nationale Zorginnovatieprijs 2017
  • 4 Zorg2025 bijeenkomsten met partners
  • Toekomstsessie gezondheid en deelname Ronde Tafel toekomst van Ehealth
  • Vier keer per jaar organisatie Amsterdam Life Sciences Café i.s.m. EY
  • Maandelijkse meetups AI&Health
  • Maandelijkse Data and pizza meetings door The Right Data Right Now consortium (bestaande uit: Amsterdam UMC, OLVG, Vrije Universiteit, PacMed, and Amsterdam Economic Board)

Succesvolle pilot ‘Versnellingsmakelaar’ gezondheidsinnovatie: Samen met het ministerie VWS heeft de Board een versnellingsmakelaar aangesteld die hulp biedt aan gezondheidsondernemers bij het implementeren en opschalen van innovaties.

Life Sciences & Health Amsterdam: Plan van aanpak versterking Life Sciences & Health Amsterdam (gelinkt aan EMA, i.s.m. gemeente Amsterdam)

AI & Health: Aanjagen publiek-private samenwerking voor delen van data voor gezondheid (plan AI & Health)

Toekomstscenario’s: Mini-documentaire toekomstscenario’s gezondheid (MRA traineepool)

Uitrol Platform Amsterdam Health en EIP-AHA reference site: * Verbeterde zichtbaarheid Amsterdam Health, EIP-AHA en rol Board *Bouw van Europees consortium Horizon call Smart and Healthy Living.

Bouw consortium: ZonMw aanvraag (afgewezen)

initiatieven

Filter op

Zorginnovatie.nl

Op ZorgInnovatie.nl kan iedereen zijn innovatie delen en bijdragen aan de ontwikkeling van innovaties van anderen. Zo versnellen we samen innovaties i...

Lees Meer

Platform Amsterdam Health

Samen werken we aan 2 extra gezonde levensjaren voor bewoners van de Metropoolregio Amsterdam. Amsterdam Health is jouw community als jij werkt aan pr...

Lees Meer

Zorg2025 Bijeenkomsten

Wil je meer weten over actuele thema’s in de zorg? Tijdens Zorg2025-bijeenkomsten kun je als innovatieve ondernemer in de zorg, zorgaanbieder of and...

Lees Meer

Health Impact Bonds

Preventie financieren is om allerlei redenen moeilijk – het is moeilijk besparingen en effect duidelijk te maken, vaak is er onenigheid over wie het...

Lees Meer

Sarphati Amsterdam

‘Sarphati Amsterdam, research for healthy living’ is een uniek wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Amsterdam. Het instituut richt zich vooral...

Lees Meer

gerelateerde partners

Rol Board

Rol van de Board

We initiëren initiatieven, brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de 5 grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De rollen van de Board verschillen per initiatief. Soms is er één duidelijke rol, vaak zijn er meerdere rollen. Dit kunnen zijn: 

Verkennen/onderzoeken

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het verkennen van de haalbaarheid van een initiatief, toetsen van draagvlak bij partijen, verkrijgen van inzichten/visie en vormgeving van een initiatief (in de voorfase) zoals het signaleren en aanjagen van innovatieve kansen en het aanbieden van data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Initiëren

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het tot stand brengen van een project/initiatief zoals het opzetten van experimenten en het bouwen van netwerken.

Aanjagen/mobiliseren

Actieve rol van de Boardorganisatie op het moment dat een initiatief in uitvoering gaat of al is zoals het maken van concrete afspraken met partijen voor het opbouwen en verder brengen van initiatieven door het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het vergroten van opschalingskansen.

Platform geven

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het bieden van een platform aan een project voor het bouwen van een netwerk zoals het organiseren van een live event en het communiceren op de communicatie kanalen van de Board.

Uitvoeren

De Boardorganisatie is zelf in de lead bij de uitvoering van een initiatief zoals bijvoorbeeld bij strategische projecten zoals de warmteregisseur bij het Warmteprogramma.

Rol Board

Highlights

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?