Mobiliteit

Onze ambitie is dat het stedelijk vervoer in onze regio in 2025 emissievrij is: Er is steeds meer behoefte aan slimme en schone mobiliteitsoplossingen voor personen, goederen en diensten. Wij initiëren en ondersteunen initiatieven die bijdragen aan slimme  en schone mobiliteit van personen en goederen in de regio. 

Nieuws

initiatieven

Events

Impact > Mobility

Er is een revolutie gaande in de Europese stedelijke mobiliteit. Steden starten ...

Team

Ecosysteem

Over Mobiliteit

Grootstedelijke regio’s, zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA), zijn de motoren van de economie. We werken, wonen en recreëren in de MRA als ‘daily urban system’. Er komen steeds meer inwoners, bedrijven en bezoekers. Dat betekent een toename van mobiliteit van alle verkeersstromen, een grotere druk op de openbare ruimte en een ongewenste toename van schadelijke CO2-uitstoot.

 

Ambitie

De Board zet in op emissievrij stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam in 2025. Er zijn twee doelstellingen: de regio wil internationaal voorloper zijn op het gebied van slim en schoon stedelijk vervoer (goederen-, diensten en personenvervoer) en een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

Speerpunten

In 2019 zet de Board in op:

Resultaten

PRES-prijsvraag “Slimme en Schone Bouwlogistiek in de MRA”

 • Voorbereiding en succesvolle uitrol inhoudelijke prijsvraag in opdracht van het Platform Economie.

Greendeal ZES in de MRA

 • De Board zet in op het aanhaken van nieuwe partijen in de MRA op de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en op de intensivering van de inzet van de huidige ondertekenaars;
 • Etalage op de website met lopende Green Deal ZES-initiatieven;
 • Opzet van diverse mobiliteitsprojecten door betrokken partijen;
 • Overzicht financieringsvormen voor duurzame stadslogistiek;
 • Mobiliseren startups via Accelerator GO!-NH;
 • Ondertekening Green Deal ZES door Green Business Club Zuidas;
 • Acts of the Region – Slimme en schone stadslogistiek;
 • Roundtable ambtenaren MRA.

Programma Smart Mobility MRA 2018 – 2022

 • Mede opstellen van een MRA Programma “Smart Mobility”

Mobility as a Service (MaaS)

 • De Board heeft een actief MaaS-ecosysteem met bedrijven, kennisinstellingen en overheden opgebouwd door het organiseren van vijf succesvolle MaaS-Meetups met gemiddeld 80 deelnemers per bijeenkomst.

Netwerk – en informatiebijeenkomst ‘Goed op weg met Waterstof’

 • In het Shell Technology Center gingen ruim 200 stakeholders en andere belangstellenden in gesprek over mogelijke businesscases voor waterstof als brandstof en het gebrek aan waterstofstations.

initiatieven

Filter op

Prijsvraag Slimme & Schone Bouwlogistiek Metropoolregio Amsterdam

Fase: Gerealiseerd
Rol Board: Initiëren

Mobility as a Service

“In 2025 moet het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam emissievrij zijn” Dat is één van onze ambities. Om deze ambitie te bereiken z...

Lees Meer

“Goed op Weg met Waterstof”

Fase: Gerealiseerd
Rol Board: Initiëren, Uitvoeren

The Roast “Mobiliteit”

Fase: Gerealiseerd
Rol Board: Platform geven

gerelateerde partners

Rol Board

Rol van de Board

We initiëren initiatieven, brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de 5 grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De rollen van de Board verschillen per initiatief. Soms is er één duidelijke rol, vaak zijn er meerdere rollen. Dit kunnen zijn: 

Verkennen/onderzoeken

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het verkennen van de haalbaarheid van een initiatief, toetsen van draagvlak bij partijen, verkrijgen van inzichten/visie en vormgeving van een initiatief (in de voorfase) zoals het signaleren en aanjagen van innovatieve kansen en het aanbieden van data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Initiëren

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het tot stand brengen van een project/initiatief zoals het opzetten van experimenten en het bouwen van netwerken.

Aanjagen/mobiliseren

Actieve rol van de Boardorganisatie op het moment dat een initiatief in uitvoering gaat of al is zoals het maken van concrete afspraken met partijen voor het opbouwen en verder brengen van initiatieven door het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het vergroten van opschalingskansen.

Platform geven

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het bieden van een platform aan een project voor het bouwen van een netwerk zoals het organiseren van een live event en het communiceren op de communicatie kanalen van de Board.

Uitvoeren

De Boardorganisatie is zelf in de lead bij de uitvoering van een initiatief zoals bijvoorbeeld bij strategische projecten zoals de warmteregisseur bij het Warmteprogramma.

Rol Board

Highlights

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?