Mobiliteit

Er is steeds meer behoefte aan slimme en schone mobiliteitsoplossingen voor personen, goederen en diensten. Nieuwe ontwikkelingen bieden de komende jaren kansen om mobiliteit op een slimme én duurzame wijze aan te pakken.

Nieuws

Events

WeMakeThe.City

Eerst maken we de steden. En dan maken de steden ons. De plek waar we wonen en w...

Team

Over Mobiliteit

De druk op de MRA neemt in ieder opzicht toe. Er komen meer inwoners, bedrijven en bezoekers. Dat betekent een toename van mobiliteit van alle verkeersstromen, terwijl de openbare ruimte niet mee-groeit. Bedrijven en ondernemers zullen vooral moeten komen met slimme ideeën, nieuwe technologie en nieuwe businessmodellen. Onze rol is die van verbinden en versnellen. Eerst brengen we alle relevante informatie en partijen in kaart en identificeren we kansen op basis van gesprekken en desk research. Vervolgens stellen we actiepunten vast in overleg met de belangrijkste partners en benoemen we de instrumenten die we willen inzetten.

Ambitie

De ambitie van de uitdaging Mobiliteit is dat het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in 2025 emissievrij is. Er zijn twee doelstellingen: Enerzijds wil de MRA internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek voor alle soorten verkeer – van goederen- en diensten- tot personenverkeer. Anderzijds wil de MRA een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

Speerpunten

De Board heeft de keuze gemaakt om in te zetten op een viertal speerpunten om invulling te geven aan de ambitie en doelstellingen:

  • Mobility as a Service (MaaS)
  • Stedelijke distributie (bouwlogistiek, slimme stadslogistiek, facilitaire inkoop, Logistieke Ontkoppeling)
  • Fietsen naar Next Level
  • ITS (Intelligente Transport Systemen) en Goederenvervoer

Legenda

In 2025 is mobiliteit in de MRA een digitale dienst voor reizigers, waarbij ‘smart agents’ verplaatsingen op maat bieden en ‘real time’ ingespeeld wordt op persoonlijke behoefte en voorkeuren. Eind 2017 hebben succesvolle MaaS-Meetups de grondslag gelegd voor een actief MaaS-ecosysteem in de MRA.

lees meer
Mobilty as a Service (MaaS)

In 2025 zijn vrachtvoertuigen in de stad emissievrij. Logistieke en verkeersdata zijn slim gekoppeld. Eind 2017 levert de prijsvraag bouwlogistiek slimme en schone proposities op, zijn resultaten van het onderzoek supermarktlogistiek bekend en verkenningen uitgevoerd voor Logistieke Ontkoppelpunten.

lees meer
Stedelijke distributie

In 2025 is de doorstroming van (goederen)verkeer in de MRA aanzienlijk verbeterd door slimme koppeling van data. Dit heeft grote impact op de emissie-uitstoot. Eind 2017 heeft de conferentie “ITS en goederenvervoer in de MRA” geleid tot nieuwe samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van data.

lees meer
ITS en Goederenvervoer

In 2025 is de fiets hét stedelijk vervoersmiddel in de MRA en staat het symbool voor vrijheid, gemak en “zero-emission” mobiliteit. Eind 2017 is er een actieplan voor regionale opschaling van slimme initiatieven m.b.t. analyse van fietsdata, bike-sharing en inzet van (e-)fietsen bij bedrijven.

lees meer
Fietsen naar Next Level

Resultaten

De infographic is een periodieke weergave van vorderingen per initiatief om de ambitie in 2025 waar te  maken. Initiatieven komen tot stand in samenwerking met een groot aantal partijen. De rol van de Boardorganisatie verschilt per initiatief (klik hier voor een uitleg van de verschillende rollen).

Initiatieven

18

Partners

83

Rol Board

Investeringen

€ 2 miljoen

Fase

Resultaten

  • Onderzoeksproject supermarktlogistiek (ITSLOG) van start vanaf 1 maart.
  • MaaS Meetups 2017 succesvol gestart. #3 data for mobility op 13 april.
  • Zuidas aan de MaaS : verkenning haalbaarheid en inhoud Europese UIA-call ‘Urban Mobility’
  • Inhoudelijke voorbereiding prijsvraag bouwlogistiek

Impact 2025

  • Minder uitstoot (gespecificeerd naar soort)
  • Economische efficiency door minder vertraging en hogere beladingsgraad

gerelateerde initiatieven

MRA Elektrisch

Door onder andere het uitrollen van een netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s en het stimuleren van meer elektrische vervoer bij bedrijven en overheden, werkt h...

Lees Meer

Slimme stadslogistiek

Meer inzet van schone (elektrische) voertuigen, dynamische venstertijden, betere doorstroming, minder zoekkilometers (is minder emissie uitstoot) in binnensteden, benutte...

Lees Meer

onze Resultaten

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?