Mobiliteit

Er is steeds meer behoefte aan slimme en schone mobiliteitsoplossingen voor personen, goederen en diensten. Nieuwe ontwikkelingen bieden de komende jaren kansen om mobiliteit op een slimme én duurzame wijze aan te pakken. Onze ambitie is dat het stedelijk vervoer in de MRA in 2025 emissievrij is.

Nieuws

Events

Intertraffic Amsterdam

De verkeerssector is sterk in beweging en ondergaat grote veranderingen. Tijdens...

WeMakeThe.City

Eerst maken we de steden. En dan maken de steden ons. De plek waar we wonen en w...

Team

Over Mobiliteit

De druk op de MRA neemt in ieder opzicht toe. Er komen meer inwoners, bedrijven en bezoekers. Dat betekent een toename van mobiliteit van alle verkeersstromen, terwijl de openbare ruimte niet mee-groeit. Bedrijven en ondernemers zullen vooral moeten komen met slimme ideeën, nieuwe technologie en nieuwe businessmodellen. Onze rol is die van verbinden en versnellen. Eerst brengen we alle relevante informatie en partijen in kaart en identificeren we kansen op basis van gesprekken en desk research. Vervolgens stellen we actiepunten vast in overleg met de belangrijkste partners en benoemen we de instrumenten die we willen inzetten.

Ambitie

De ambitie van de uitdaging Mobiliteit is dat het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in 2025 emissievrij is. Er zijn twee doelstellingen: Enerzijds wil de MRA internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek voor alle soorten verkeer – van goederen- en diensten- tot personenverkeer. Anderzijds wil de MRA een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

Speerpunten

De Board heeft de keuze gemaakt om in 2018 in te zetten op een drietal speerpunten:

  • Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA
  • Smart Mobility MRA 2018 – 2022
  • Mobility as a Service (MaaS)

Legenda

In 2025 zijn vrachtvoertuigen in de stad emissievrij. Logistieke en verkeersdata zijn slim gekoppeld. In 2018 zet de Board zich in om partijen binnen de MRA te verbinden aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en zorgt hiernaast voor een intensivering van de inzet van de huidige ondertekenaars.

lees meer
Green Deal ZES MRA

In 2025 is mobiliteit in de MRA een digitale dienst voor reizigers, waarbij ‘smart agents’ verplaatsingen op maat bieden en ‘real time’ ingespeeld wordt op persoonlijke behoefte en voorkeuren. In 2018 koppelt de Board het opgebouwde MaaS-ecosysteem aan initiatieven uit de MRA.

lees meer
Mobilty as a Service (MaaS)

De gemeente Amsterdam én de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zien kansen om met Smart Mobility oplossingen de bereikbaarheidsopgaven in de stad en de regio aan te pakken. Om deze reden is het actieprogramma Smart Mobility MRA 2018-2022 ontwikkeld.

lees meer
Smart Moblity MRA 2018-2022

Resultaten

De infographic is een periodieke weergave van vorderingen per initiatief om de ambitie in 2025 waar te  maken. Initiatieven komen tot stand in samenwerking met een groot aantal partijen. De rol van de Boardorganisatie verschilt per initiatief (klik hier voor een uitleg van de verschillende rollen).

Initiatieven

18

Partners

83

Rol Board

Investeringen

€ 2 miljoen

Fase

Resultaten

  • Onderzoeksproject supermarktlogistiek (ITSLOG) van start
  • In 2017 is een MaaS-ecosysteem opgezet met actieve betrokkenheid van 250 ondernemers, overheden en onderzoekers  uit de MRA.
  • Succesvolle bijeenkomst “Goed op weg met Waterstof”

Impact 2025

  • Minder uitstoot (gespecificeerd naar soort)
  • Economische efficiency door minder vertraging en hogere beladingsgraad

gerelateerde initiatieven

MRA Elektrisch

Door onder andere het uitrollen van een netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s en het stimuleren van meer elektrische vervoer bij bedrijven en overheden, werkt h...

Lees Meer

onze Resultaten

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?