Talent voor de Toekomst

De geschiedenis leert ons dat in vorige industriële revoluties het onderwijssysteem zich niet snel genoeg op grote schaal aan kon passen aan de veranderende behoefte vanuit de arbeidsmarkt. De regio wil er nu voor zorgen dat in 2025 haar onderwijs en arbeidsmarkt de meest adaptieve is van Europa.  

Nieuws

initiatieven

Learning a living

Een 'leven lang leren' vormgeven in de Metropoolregio Amsterdam. Op basis van onderzoek en conceptontwikkeling  samen met de kennisinstellingen, Spring House en Van de J...

Lees Meer

Team

Ecosysteem

Over Talent voor de Toekomst

De ambitie van de uitdaging Talent voor de Toekomst is om in 2025 de meest adaptieve arbeidsmarkt te hebben in Europa. De Metropoolregio Amsterdam heeft alles in zich om de succesvolste regio te zijn op het gebied van benutten, behouden en aantrekken van talent.

Ambitie

De Metropoolregio Amsterdam heeft in 2025 de meest adaptieve onderwijs- en arbeidsmarkt van Europa, gericht op het succesvol benutten, behouden en aantrekken van talent.

Speerpunten

De Board zet in op een drietal speerpunten om het onderwijs en de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam beter op elkaar aan te laten sluiten:

  • Future Education
  • Future of Work
  • Digital Skills & Jobs

Resultaten

Regioplan Werk maken van Talent: Afronding tien maatregelen, werkevent & slotconferentie, artikelenreeks resultaten van concrete projecten.

Werk maken van Talent: vervolgplan.

Jobs of the Future: afronding onderzoek en samen met McKinsey verkenning gedaan naar impact van digitalisering op de arbeidsmarkt in de MRA.

TechConnect: Opzet en lancering met 12 maatregelen en aantrekken partners, lancering tijdens State of the Region 2018 en succesvolle eerste editie TechConnect Week georganiseerd.

Make IT Work: door EU uitgeroepen als best practice digital skills. 

House of Skills: bieden van een platform en het koppelen van Board initiatieven.

initiatieven

Filter op

TechConnect

Begin 2018 is de Board begonnen met het ontwikkelen van TechConnect, het tech talent programma van de MRA om tech banen inclusiever te maken, de banen...

Lees Meer

Werk maken van Talent 2.0

Werk maken van Talent is het human capital programma van de Metropoolregio Amsterdam. Doelstelling is om de voldoende en goed opgeleide mensen op het ...

Lees Meer

Jobs of the Future

De Metropoolregio Amsterdam wil er voor zorgen dat in 2025 haar onderwijs en arbeidsmarkt de meest adaptieve is van Europa. Daarom gaat de Amsterdam E...

Lees Meer

TechConnect Week

Fase: Uitvoering
Rol Board: Initiëren, Aanjagen/mobiliseren, Platform geven, Uitvoeren

gerelateerde partners

Rol Board

Rol van de Board

We initiëren initiatieven, brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de 5 grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De rollen van de Board verschillen per initiatief. Soms is er één duidelijke rol, vaak zijn er meerdere rollen. Dit kunnen zijn: 

Verkennen/onderzoeken

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het verkennen van de haalbaarheid van een initiatief, toetsen van draagvlak bij partijen, verkrijgen van inzichten/visie en vormgeving van een initiatief (in de voorfase) zoals het signaleren en aanjagen van innovatieve kansen en het aanbieden van data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Initiëren

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het tot stand brengen van een project/initiatief zoals het opzetten van experimenten en het bouwen van netwerken.

Aanjagen/mobiliseren

Actieve rol van de Boardorganisatie op het moment dat een initiatief in uitvoering gaat of al is zoals het maken van concrete afspraken met partijen voor het opbouwen en verder brengen van initiatieven door het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het vergroten van opschalingskansen.

Platform geven

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het bieden van een platform aan een project voor het bouwen van een netwerk zoals het organiseren van een live event en het communiceren op de communicatie kanalen van de Board.

Uitvoeren

De Boardorganisatie is zelf in de lead bij de uitvoering van een initiatief zoals bijvoorbeeld bij strategische projecten zoals de warmteregisseur bij het Warmteprogramma.

Rol Board

Highlights

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?