Talent voor de Toekomst

De geschiedenis leert ons dat in vorige industriële revoluties het onderwijssysteem zich niet snel genoeg op grote schaal aan kon passen aan de veranderende behoefte vanuit de arbeidsmarkt. De regio wil er nu voor zorgen dat in 2025 haar onderwijs en arbeidsmarkt de meest adaptieve is van Europa.  

Nieuws

Events

Tech020 2018

TECH020 brengt studenten programmeurs, ontwikkelaars en wetenschappers van inter...

De Digi Challenge

Een toegankelijke digitale wereld voor iedereen. Tijdens de DIGI CHALLENGE hope...

WeMakeThe.City

Eerst maken we de steden. En dan maken de steden ons. De plek waar we wonen en w...

Team

Over Talent voor de Toekomst

De ambitie van de uitdaging Talent voor de Toekomst is om in 2025 de meest adaptieve arbeidsmarkt te hebben in Europa. De Metropoolregio Amsterdam heeft alles in zich om de succesvolste regio te zijn op het gebied van benutten, behouden en aantrekken van talent.

Ambitie

De Metropoolregio Amsterdam heeft in 2025 de meest adaptieve onderwijs- en arbeidsmarkt van Europa. Hiermee wil de Metropoolregio Amsterdam de succesvolste regio zijn op het gebied van benutten, behouden en aantrekken van talent.

Speerpunten

De Board zet in op een vijftal speerpunten om het onderwijs en de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam beter op elkaar aan te laten sluiten:

 • Werk in de toekomst
 • Werk maken van talent
 • Inclusieve arbeidsmarkt
 • Leven lang leren
 • Aantrekken internationaal talent

Legenda

In 2025 zijn alle jong professionals in de Metropoolregio Amsterdam ‘21st century skills proof’. Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken samen om in te spelen op disruptieve veranderingen. Eind 2017 kennen we de toekomstige behoeften van werkgevers en zijn er 2 experimenten om op hun wensen in te spelen

lees meer
Werk in de Toekomst

In 2025 is er genoeg en goed opgeleid personeel op het juiste moment beschikbaar op de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Het bedrijfsleven betaalt mee aan het beroepsonderwijs. Eind 2017 zijn 9000 mensen getraind in de gevraagde skills en/of aan een baan geholpen.

lees meer
Werk maken van Talent (RegioRegie)

Iedereen heeft gelijke kansen op werk in de Metropoolregio Amsterdam in 2025. Talenten worden benut, ongeacht afkomst, leeftijd of geslacht.
Voor eind 2017 zijn de eerste twee events georganiseerd om divers talent te koppelen aan grote bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam.

lees meer
Inclusieve arbeidsmarkt

In 2025 is Amsterdam als digitale hub van Europa dé magneet voor tech talent. Er is volop interessant werk. Tech-bedrijven vestigen zich in de Metropoolregio Amsterdam vanwege het (inter)nationale talent op alle niveaus. Eind 2017 is het 1e grote internationale Tech-event gehouden om medior talent voor de Metropoolregio Amsterdam te werven.

lees meer
Aantrekken Internationaal Talent

In 2025 loopt de Metropoolregio Amsterdam voorop met Leven Lang Leren. Met een aantrekkelijk aanbod en een persoonlijk budget is Leven Lang Leren voor de hele beroepsbevolking binnen handbereik. Eind 2017 is een eerste pilot gestart met het scholingsfonds en wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van certificering.

lees meer
Leven Lang Leren

Resultaten

De infographic is een periodieke weergave van vorderingen per initiatief om de ambitie in 2025 waar te  maken. Initiatieven komen tot stand in samenwerking met een groot aantal partijen. De rol van de Boardorganisatie verschilt per initiatief (klik hier voor een uitleg van de verschillende rollen).

Initiatieven

21

Partners

128

Rol Board

Investeringen

€ 22 miljoen

Fase

Resultaten

 • Pilot Just in Time Education met FRISSR opgezet. Bankmedewerkers begeleiden naar nieuw werk in de FinTech.
 • 3e groep studenten B. Startup School Amsterdam afgestudeerd en 100% is direct aan het werk gegaan.
 • Werk maken van Talent: tot nu toe 3000 personen bereikt
 • Start onderzoek Jobs of the Future

Impact 2025

 • aantal banen werk maken van talent: 9000 (target medio 2017)
 • meer instroom van internationaal talent
 • aantal experimenten t.b.v. betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

gerelateerde initiatieven

TechConnect

Overbruggen mismatch tussen vraag en aanbod in de techwereld in de Metropoolregio Amsterdam. De impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van ...

Lees Meer

onze Resultaten

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?