Uitdagingen

Circulaire Economie

De Metropoolregio Amsterdam heeft unieke mogelijkheden om de circulaire hub van producten en grondstoffen te worden. Dat biedt kansen voor profilerin... Bekijken

Digitale Connectiviteit

Onze regio heeft alles in huis om de data hub van Europa te worden: de digitale infrastructuur is aanwezig, we hebben het vermogen om hierop innovatie... Bekijken

Energie

De Board heeft de keuze gemaakt om in te zetten op een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem, een systeem dat ons helpt te komen tot een ener... Bekijken

Gezondheid

Onze droom is dat in 2025 inwoners van de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra hebben. Dit kunnen we bereiken door ons in te zetten... Bekijken

Mobiliteit

Onze ambitie is dat het stedelijk vervoer in onze regio in 2025 emissievrij is: Er is steeds meer behoefte aan slimme en schone mobiliteitsoplossingen... Bekijken

Talent voor de Toekomst

De geschiedenis leert ons dat in vorige industriële revoluties het onderwijssysteem zich niet snel genoeg op grote schaal aan kon passen aan de veran... Bekijken
Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?