Wat we doen

In 2025 behoort de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tot de top-3 van de meest innovatieve regio’s in Europa. Amsterdam viert dan haar 750-jarige bestaan.

Metropool van de toekomst

Het doel is een slimme, gezonde en groene regio. De route daarnaartoe is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. De Board brengt onzekerheden en transities in kaart om hier als regio flexibel op in te kunnen spelen.

Samen werken we aan de Metropool van de toekomst door bij te dragen aan vijf grootstedelijke uitdagingen. Voor elke uitdaging hebben we een stip aan de horizon geformuleerd. Daar willen we als MRA staan in 2025:

Circulaire Economie: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam koploper op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt.

– Digitale Connectiviteit: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie.

– Gezondheid: in 2025 hebben bewoners in de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra.

– Mobiliteit: in 2025 is het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam emissievrij.

– Talent voor de Toekomst: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de succesvolste regio op het gebied van het benutten, behouden en aantrekken van talent.

Door het initiëren, mobiliseren en vooruitbrengen van nieuwe initiatieven binnen die uitdagingen en de focus op innovatie werken we toe naar de Metropool van de toekomst.

 

 

Impact op grootstedelijke uitdagingen

De Amsterdam Economic Board is opgericht om de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de Metropoolregio Amsterdam te verbeteren. Het doel is het verder versterken van de welvaart en het welzijn in de MRA. Daar doen we het voor.

Bij een grootstedelijk gebied horen complexe uitdagingen. Zoals de schaarste van grondstoffen, vervuiling door uitstoot, diffuus eigenaarschap van data, mensen die steeds jonger (chronisch) ziek worden en mensen die een toenemende afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Oplossingen van deze uitdagingen leidt tot een toename van groei, innovatie en leefbaarheid in de regio.

We initiëren gezamenlijk initiatieven, brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor die uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk. Rijpe initiatieven dragen wij over aan de markt.

Ook het identificeren en opheffen van knelpunten en mogelijke belemmerende regelgeving aankaarten bij wetgevers is de kracht van de Board.

 

Gebundelde krachten

Wij brengen kennis en partijen samen en jagen kansrijke initiatieven in de regio aan. Verandering is alleen mogelijk als je over grenzen kijkt en denkt. Door bedrijven,  kennisinstellingen en overheden op regionaal niveau samen te brengen. Zo ontstaan onverwachte ontmoetingen en innovaties.

De focus is op de meest urgente grootstedelijke uitdagingen en op terreinen waar we in de MRA de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken en die bovendien economische groeipotentie bieden. Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

We koppelen ideeën aan financiers. Bedenkers aan uitvoerders. Dromers aan realisten. Zo worden plannen praktijk en oplossingen realiteit.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?