Amsterdam Blockchain City

Samen met de Gemeente Amsterdam en StartupAmsterdam organiseert de Board een serie meetups waarbij samen met spelers uit het Blockchain ecosysteem gezocht wordt naar manieren waarop we van Amsterdam en de regio een Blockchain hub kunnen maken, en wat daarvoor (vanuit de Gemeente) nodig is.

Blockchain heeft de potentie om onze samenleving en economie  fundamenteel te veranderen en te verbeteren. Dit wordt weerspiegeld door de vele startups, pilot projecten, universitaire opleidingen en positieve juridische ontwikkelingen die al aanwezig zijn in de Metropoolregio Amsterdam.  Tijdens de meetups brengen we deze partijen bij elkaar.

Tijdens de eerste verkennende sessie op 8 oktober 2018 is een 6 stappen actieplan opgesteld aan de hand van verschillende thema’s. Op 11 december vond de eerste thema meetup plaats over “adoptie na de hype“. In 2019 zullen twee-maandelijks de volgende 5 meetups plaatsvinden per thema. Op die manier willen we dieper ingaan op deze acties en bekijken hoe we reeds bestaande initiatieven kunnen ondersteunen.

Milstones 2019

  • 5 Blockchain meetups organiseren per thema
  • Samen met Gemeente Amsterdam concrete acties ondernemen

Rol Board

Initiëren, ondersteunen initiatieven, bieden van een platform

Impact

Een sterk blockchain ecosysteem dat startups & scale-ups helpt groeien en bijdraagt aan oplossingen voor de grootstedelijke uitdagingen waar de Board voor staat.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?