Bermgras als groene grondstof

In Nederland is jaarlijks ongeveer een miljoen ton aan bermgrassen beschikbaar. Het maaisel van deze grassen kan heel waardevol zijn. Door het initiëren van de Board gaan het Havenbedrijf Amsterdam, biobased grondstoffenbedrijf Newfoss, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland en het Waterschap Zuiderzeeland samenwerken aan het slim gebruiken van maaisel; het project GrassBloxxx. Om hoeveel gaat het en wat levert het op?

Ieder jaar wordt er in onze regio meer dan 50.000 ton kilo aan bermgrassen en groenresten verzameld. Maaisels en ander groenafval komen vrij bij de aanleg en onderhoud van bermen en slootkanten, openbaar groen, en bos- en natuurterreinen. Dit maaisel en groenafval kan potentieel een waardevolle grondstof zijn, eventueel zelfs een vervanger van aardolie als grondstof voor materialen, halffabricaten en producten. Om deze verwaarding economisch rendabel te maken is volume nodig, grote volumes, waardoor er een aantal leveranciers van maaisel nodig zijn om business cases rendabel te maken. Daarnaast is het belangrijk dat alle partijen die baat hebben bij de ontwikkeling van deze nieuwe keten, van maaisel tot eindproduct, vroegtijdig instappen in de ontwikkeling van de business cases en zich committeren voor langere tijd.

Volume door samenwerking

In de Metropoolregio Amsterdam kunnen de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland ieder naar schatting grote volumes van 10 tot 30 duizend ton aan maaisel per jaar leveren. Enkele gemeenten hebben ook interesse en kunnen naar schatting ieder tussen de 0,4 en 2,5 duizend ton aan maaisel per jaar leveren. Voor verwaarding tot grondstoffen – m.b.v. de technologie van NewFoss – is een constante aanvoer van circa 50 duizend ton materiaal per jaar. Een ideale combinatie dus?! Na introducties en een aanlooptijd – waarin de verschillende partijen uit de keten onder begeleiding van de Amsterdam Economic Board de voorwaarden voor een samenwerking specifieerden en bekrachtigden met een Letter of Intent- zijn de partijen eind vorig jaar aan de slag gegaan.

Papier en isolatiemateriaal

De partijen ontwikkelen samen een businesscase voor de bouw van een fabriek voor het duurzaam verwerken van maaisel. Het consortium zal 50.000 ton aan maaisel gaan oogsten en verwerken tot vezelmateriaal, geschikt voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal of papier. Dat betekent dat er voor die materialen geen nieuw groen en/of aardolie meer nodig is als grondstof. Daarnaast zullen de sappen gebruikt worden om biogas van te maken. Op een later moment zal ook gekeken worden om de mineralen uit het sap op te werken tot strooimiddel als vervanging van strooipekel.

Onderzoek en businesscase: najaar 2018 weten we meer

De focus van het onderzoek ligt nu op het produceren, aan de voorkant van het proces: hoe kunnen we het bermgras het beste maaien, hoe wordt de beste kwaliteit behouden, en hoe transporteren we het naar de fabriek? Daarna wordt er onderzoek gedaan naar de achterkant van het proces: wie neemt het verwerkte maaisel (dus als vezel, of verwerkt product) af? In de herfst van 2018 worden aan de hand van het onderzoek en het opstellen van de businesscase nieuwe cijfers verwacht. Met deze cijfers worden de investeringsbesluiten voorbereid.

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board staat aan de wieg van deze ontwikkelingen door gedegen marktverkenning en introducties tussen betrokken partijen in het kader van het grondstoffen  uitvoeringsprogramma van de Board. Dit is het samenwerkingsprogramma waar afvalstromen op schaal van de Metropoolregio Amsterdam gebundeld en opgewaardeerd worden tot nieuwe grondstofstromen.

Met name het verbinden en onderhandelen naar een samenwerkingsovereenkomst van toeleveranciers van het maaisel, het havenbedrijf, verwerker en de afnemer van hoogwaardige eindproducten was hier essentieel.

Lees meer

Dit is deel 3 uit een reeks aan artikelen over het grondstoffentransitieprogramma in de Metropoolregio Amsterdam.

Bekijk hier artikel 1: Half dataservers jaarlijks afgedankt in Nederland

Bekijk hier artikel 2: Een proeffabriek voor de hoogwaardige verwerking van voedselresten

 

https://www.amsterdameconomicboard.com/results/circular-commitments-koplopers-regio

 

Bron: Micha Hes – Havenbedrijf Amsterdam

Foto door Lloyd Morgan, via Flickr (Creative Commons)

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan de Metropoolregio Amsterdam als dé circulaire hub voor producten en diensten.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?