Grote stappen in E-waste: hergebruik van elektronische apparatuur

Alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur met een stekker, batterij of accu behoort tot de stroom E-waste; afgedankte en overtollige Elektronische en Elektrische Apparaten (AEEA). Grondstoffen- en energiebedrijven Meerlanden en AEB Amsterdam verzamelen en sorteren E-waste in respectievelijk hun Regionaal Sorteer Centrum bij Schiphol en het Recycle Service Centrum in Amsterdam Westpoort waar tevens apparaten gedemonteerd worden. De Board is een belangrijke aanjager geweest voor deze koplopers om van start te kunnen met de uitbreiding en bouw van deze sorteercentra. Hoe beter er gesorteerd en gedemonteerd wordt, hoe schoner de grondstoffen zijn en hoe beter de materialen weer kunnen worden hergebruikt.

In de gemeenten in de Metropoolregio AmsterdamDe Metropoolregio Amsterdam (afgekort: MRA) strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. wordt jaarlijks van de 40.000 ton E-waste, 21.000 ton ingezameld (53%), zo blijkt uit een rapport van Dr2 New Economy en Metabolic. De andere helft wordt niet gerecycled. Dat moet beter kunnen. Bovendien gaat per 2019 de recycledoelstelling omhoog naar 65%.

Inzamelen en sorteren

AEB Amsterdam en Meerlanden zamelen e-waste in uit de regio. AEB Amsterdam verzamelt en sorteert jaarlijks 5000 ton e-waste uit de gemeentes in de Metropoolregio Amsterdam waarvan 1300 tot 1500 ton afkomstig is uit Amsterdam. Meerlanden verzamelt en sorteert jaarlijks 3000 ton aan huishoudelijke e-waste en 4000 ton uit de detailhandel. Meerlanden krijgt ook aanvragen vanuit andere bedrijven om hun e-waste in te zamelen. De totale capaciteit van het inzamel en sorteercentrum van Meerlanden voor e-waste is tussen de 5000 en 6000 ton. Er kan dus nog zo’n 1000 tot 2000 ton bij.

De apparatuur wordt gesorteerd in 24 verschillende stromen, waaronder koelkasten, ICT-apparatuur, groot witgoed, zonnepanelen, televisies, verschillende soorten lampen, telefoons en kabels.

Circulaire keten: hoe werkt het?

Meerlanden is inmiddels WEEELABEXWaste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence gecertificeerd en in staat om e-waste stromen in te zamelen, te sorteren, uit elkaar te halen en verder te verwerken. Het gesorteerde e-waste wordt vervolgens naar grote verwerkingsbedrijven als Coolrec, Sims en HKS gebracht die alle waardevolle materialen er weer uithalen voor recycling.

AEB Amsterdam wint koper uit de AEEA stroom terug. Door middel van een koperscheider kan waardevol koper uit kabels worden teruggewonnen, waar vervolgens onder andere kopergranulaten van kunnen worden gemaakt, die weer hergebruikt kunnen worden. Daarnaast is AEB Amsterdam volop bezig met het aanvragen van een Weeelabex Certificaat.

Sociale banen

Beide bedrijven werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sortering van AEEA gebeurt via AEB Amsterdam in samenwerking met Stichting Milieuwerk bij het Recycle Service Centrum. Daar zijn ongeveer 65 fte aan het werk om de e-waste stroom uit de regio te sorteren. Meerlanden heeft jaarlijks plaats voor 24 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om activering: deze mensen worden begeleid naar een reguliere baan op de arbeidsmarkt.

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board staat aan de wieg van de ontwikkelingen van sorteren en demonteren van E-waste in de regio door gedegen marktverkenning en introducties tussen betrokken partijen in het kader van het grondstoffen uitvoeringsprogramma van de Board. Dit is het samenwerkingsprogramma waar afvalstromen op schaal van de Metropoolregio Amsterdam gebundeld en opgewaardeerd worden tot nieuwe grondstofstromen.

Lees meer

Dit is deel 4 uit een reeks aan artikelen over het grondstoffentransitieprogramma in de Metropoolregio Amsterdam.

 

Bronnen: Wim Bunnik (AEB Amsterdam) en Diederik Notenboom (Meerlanden). Foto: Meerlanden

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan de Metropoolregio Amsterdam als dé circulaire hub voor producten en diensten.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?